Serviceydelser
     Print side
 

Forflytning - Tips og gode råd

På denne side finder du viden, ideer og gode praktiske råd til forflytning og håndtering af personer, så du kan skåne din krop og undgå arbejdsskader, øge patientsikkerheden samt skabe mere tid til omsorg (Time to care) i din hverdag.
Som medarbejder, personale eller pårørende skal du passe godt på dig selv og dit arbejdsmiljø, så du undgår arbejdsskader og nedslidning. Risikoen for dette øges dog, når der arbejdes med mennesker, (her omtalt som patienter, borgere eller personer) som er udfordret fysisk og kognitivt idet der oftere opstår pludselige bevægelser og uventede situationer, der kan føre til utilsigtede hændelser eller arbejdsskader.

Gode forflytninger og patienthåndteringer forebygger nedslidning og mindsker antallet af arbejdsulykker. Optimalt set forflytter du ved at glide, dreje, vende, trække eller skubbe en person i stedet for at løfte. Her kan du anvende forskellige former for tekniske hjælpemidler, som f.eks. loftlift eller gulvlift, i forbindelse med forflytning.
Når du skal forflytte personer, er det vigtigt at lade dem selv hjælpe til med egne kræfter og ressourcer. Herved styrkes funktionsevnen og følelsen af kontrol. Samtidig skåner du dig selv.

Herunder kan du finde information om, hvordan du bedst laver en forflytning fra liggende til siddende stilling eller omvendt. Det kunne for eksempel være en af følgende forflytninger:

  • Forflytning fra seng til kørestol
  • Forflytning fra seng til stol
  • Forflytning fra kørestol til seng
  • Forflytning fra stol til seng

Der vil også være links til forflytning og patienthåndtering på operationsstuen, intensivafdelingen og på plejehjemmet eller i hjemmeplejen. Du vil også kunne se, hvordan du kan bruge loftliften i forbindelse med hygiejneopgaver, personlig pleje, mobilisering, rehabilitering, undersøgelse og behandling.

 

Se alle vores videoer her på vores YouTube kanal her: KLIK

Her kan du finde videoer, der viser, hvordan du bruger vores forflytningshjælpemidler, som f.eks. loftlift eller mobil personløfter samt instruktionsvideoer til vores forskellige løftesejl.

 

Du finder alle forflytningstips herunder:

 

Træning med Active Trainer

Udover træning af gangfunktion hos borgeren kan Active Trainer også bruges til genoptræningsøvelser.

Læs mere

 

Gør den lave forflytning let og sikker

Den lave forflytning fra seng til kørestol, og retur igen opleves (især i begyndelsen) ofte som en svær forflytning for hjælperen samt utrygt for borgeren, idet der er uhensigtsmæssige og risikofyldte arbejdsgange. Ved at benytte sejl og loftlift kan denne forflytning udføres nemt og sikkert.

Læs mere

 

Påsætning og løft af borger i sejl

Når du skal løfte en borger med lift skal det foregå med størst mulig komfort for borgeren. Samtidig skal du undgå at udsætte borgeren for utilsigtede hændelser som f.eks. shear af huden.

Læs mere

 

Brug af sejl til håndtering af patienter ved behandling og undersøgelse

På hospitaler findes en lang række løfteopgaver i forbindelse med undersøgelser og behandling af patienter. Ofte er disse løft nødvendige for behandlingen eller undersøgelsen, og løftene foretages flere gange dagligt af de samme hjælpere.

Læs mere

 

Let arbejdet med hygiejneopgaver

Vask og hygiejneopgaver hos den sengeliggende borger kræver flere forflytninger af borgeren. Det kan også være nødvendigt at løfte én eller flere ekstremiteter.

Læs mere

 

Sikker træning med Multi Support

Træningen er vigtig for at opretholde livskvalitet i forhold til at kunne udføre almindelige dagligdags gøremål. Vedligeholdelse eller genoptræning af funktioner hos borgeren eller patienten foregår på institutioner og hospitaler. Det kan være tungt arbejde for personalet, og udbyttet kan være begrænset hos borgeren eller patienten ved ren manuel håndtering.

Læs mere

 

Få din patient mobiliseret tidligere og mere sikkert

Med tidlig mobilisering kommer patienten hurtigere i gang med sin genoptræning. Det betyder bedre blodomløb, mindre risiko for infektioner og andre komplikationer.

 

Læs mere

   

 Arbejdsområder, hvor der er behov for forflytning af personer

 

Forflytning og patienthåndtering på intensiv afdeling

 

Intensivafdeling

Patienter på intensiv er fysisk afhængig af hjælp og kan have svært ved at følge instruktioner p.g.a. medicin eller sygdom.
Det kræver mere assistance fra plejepersonalet og forøger risikoen for utilsigtede hændelser og arbejdsrelaterede skader under forflytning og håndtering.

Se mere om forflytning på intensivafdeling: KLIK

Løft og forflytning i akutmodtagelse

 

Akutmodtagelse

Patienten har ofte brug for hjælp til forflytning i starten af indlæggelsen. Mobiliteten forbedres tættere på udskrivning. Netop i perioden mellem afhængighed og uafhængighed kan der opstå risici for fald og derved patientskade eller arbejdsskader for plejepersonalet.

Læs mere om forflytning i akutmodtagelsen: KLIK

Vending og håndtering af patienter på operationsstuen

 

Operationsafdeling

Arbejdsmiljøet på operationsstuen er kendetegnet ved tunge og belastende processer i håndteringen af patienter.

Læs mere om patienthåndtering på operationsafdeling: KLIK

Forflytning og rehabilitering

 

Rehabilitering og genoptræning

Genoptræning kræver meget af den professionelle plejer, fordi der skal kompenseres for patientens manglende mobilitet og mulighed for selvhjælp.

Læs mere om håndtering af patienter under rehabilitering: KLIK

Forflytning af svært overvægtige patienter

Bariatriske patienter

Pleje af svært overvægtige patienter fører udfordringer med sig, når der skal løftes, forflyttes, behandles og plejes med værdighed, respekt og komfort. Patientens tilstand og fysiske begrænsninger indskrænker funktionsevnen i forhold til almindelige dagligdags opgaver som hygiejne, mobilitet og repositionering.

Se mere om forflytning af bariatriske personer: KLIK

 

Forflytning på plejehjem

 

Plejehjemmet 

Borgeren har behov for pleje, der opretholder værdighed og giver følelse af komfort og tryghed. Derudover er det vigtigt, at der er et sikkert og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø for plejerne.

Læs om forflytning og patienthåndtering ældreboliger og plejehjem: KLIK

Løft og forflytning - Hygiejne

Generelle hygiejneopgaver

Personlig pleje og hygiejne hos patienter eller borgere kan være en udfordring i relation til værdighed, respekt og komfort. Patientens helbred og fysiske begrænsninger gør det sværere at tage del i egen daglig hygiejne og pleje. Derfor kan plejepersonalet blive udsat for uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og løft, der kan resultere i nedslidning og arbejdsskader.

Læs mere om patienthåndtering ifb med hygiejneopgaver: KLIK 

 

Patienthåndtering og forflytning - tidlig mobilisering

Tidlig mobilisering

Med tidlig mobilisering kommer patienten hurtigere i gang med sin genoptræning. Det betyder bedre blodomløb, mindre risiko for infektioner og andre komplikationer. Ved brug af en patientlift monteret i loftet kan patienten føle sig tryg og bevæge sig rundt uden at falde. Plejepersonalet kan hjælpe og vejlede uden at risikere rygskader ved pludselige fald eller tab af balance.

 

Artikler

Interessante artikler fra ind- og udland vedr. løft og forflytning:

Fakta-ark

Information om relevante emner indenfor løft- og forflytning:

 

 

Kontakt Guldmann Consulting

Kommende seminarer
Nyeste tips
   
Kontakt

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N

+45 8741 3100
info@guldmann.com
 

 Besøg vores YouTube kanal
 Følg os på LinkedIn

 

Tilmelding til nyhedsbrev

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Mere om cookies: KLIK

OK