Serviceydelser
     Print side
 

Ergonomisk rådgivning om forflytning

Guldmann Consulting yder mange forskellige former for rådgivning, lige fra konkret problemløsning til udfærdigelse af APV og optimering af arbejdsstedets indretning.

 

Med det brede udvalg af rådgivningsydelser sigter vi på at kunne dække ethvert rådgivningsbehov, der opstår i relation til forflytnings- og løfteprocesser i forbindelse med arbejdsmiljø, produktvalg, indretning af arbejdspladsen og ergonomi.

Herunder finder du yderligere oplysninger om Guldmann Consulting rådgivningsydelser.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os på: tlf. 87 41 31 00.

 

Projekter

"Uklare mål er en af de hyppigste årsager til fejlslagne projekter."

Guldmann Consulting har stor erfaring med projektarbejde - og vi hjælper med at sikre, at jeres projekt bliver en succes.

Vi kan bl.a. bistå med:

 • Udvikling af projektidé
 • Ansøgning om fondsmidler
 • Projektstyring
 • Projektkoordinering
 • Analyse
 • Observation
 • Evaluering
 • Afrapportering
 • Undervisning indenfor vore fagområder
 • Styregruppemøder
 • Udarbejdelse af handlingsplaner
 • Milepælsplanlægning
 

Proceskonsultation

Guldmann Consulting kan agere proceskonsulent for organisationer, der har brug for hjælp til at skabe overblik over nutidige og fremtidige behov for udvikling, uddannelse og organisering.

Ved hjælp af forskellige værktøjer sættes der ord på drømme, visioner og forventninger. Herefter bearbejdes og konkretiseres ønskerne med henblik på realisering ved hjælp af bl.a. specifikke handlingsplaner, der trin for trin synliggør, hvilken vej organisationen og medarbejderne skal gå for at nå deres mål og drømme.


Eksempler på værktøjer:

 • Den værdsættende metode (AI), herunder 4D modellen
 • GROW modellen
 • SWOT analyser

Fordelen ved at anvende en proceskonsulent er, at alle involverede 100% kan hellige sig emnet for processen, fordi Guldmann Consulting styrer processen, og skaber overblik og struktur.

Proceskonsultationen kan være målrettet langsigtede ændringer, såsom organisationsændringer eller projektudvikling, eller kortsigtede behov såsom planlægning af en temadag eller et seminar.

 

Analyser / evalueringer

Guldmann Consulting kan tilbyde dybdegående analyser og evalueringer på en bred vifte af områder, fx i forbindelse med projekter, arbejdets organisering, arbejdsmiljøforhold, forflytningsvejlederordninger, mm.

Vi kan bl.a. udføre følgende opgaver:

 • Observationer
 • Systematisk litteraturgennemgang
 • Kvalitative interviewundersøgelser
 • Kvantitative spørgeskemaundersøgelser
 • Registerdata på fx fravær ift. anciennitet, alder, uddannelse, køn, mm.
 • Evaluering af indsamlede data
 • Rapportskrivning
 • Forslag til optimeringsmuligheder
 

 

Rådgivning til APV

Denne form for rådgivning indebærer konkret hjælp til at udfærdige en arbejdspladsvurdering (APV), som kommer omkring alle relevante problemstillinger i forbindelse med forflytnings- og løfteprocesser, herunder arbejdsmiljø, produktvalg og ergonomi. Vi tager ud til jer og gennemgår sammen med jer arbejdspladsen, produkterne og arbejdsopgaverne, hvorefter vi skriftligt udfærdiger APV’en.


Eksempel

Arbejdstilsynet har givet jer et påbud pga. pladsproblemer på nogle af sengestuerne.

 

I vil gerne rette op på dette samt andre problemer, som personalet har gjort opmærksom på. I har imidlertid ikke selv tid til at udarbejde en dybdegående APV, der tager alle problemstillingerne op.

I ønsker derfor hjælp til at udarbejde en APV, der kortlægger, hvor pladsproblemet opstår, hvordan det kan forebygges samt hvilke andre problemområder der bør gøres noget ved.

 

Procesanalyse med optimeringsforslag

Denne form for rådgivning baseres på observation og analyse af jeres håndtering af forflytnings- og løfteprocesser.

 

Vi tager med ud og ser, hvordan I håndterer de forskellige processer, og på baggrund af vores observation og analyse giver vi konkrete anbefalinger til, hvordan processerne kan optimeres, dvs. gøres mere effektive og komfortable for både medarbejder og borger.


Eksempler

Fru Larsen, der er sengeliggende, har en mobil personløfter, som bruges når hun skal på toilet og i bad.

For at transportere den mobile personløfter mellem seng og badeværelse må der flyttes rundt på møbler i værelset. Personalet er trætte af situationen, og har prøvet at ommøblere på værelset for at skabe mere plads.

Intet har fungeret tilfredsstillende, da værelset er meget lille.

Hvordan kan denne proces optimeres?

Hr. Møller har pga. permanent sengeophold liggesår på begge hæle.

Hr. Møller er svært overvægtig, og der må to personer til at holde hans ben oppe, mens den tredje udfører sårpleje.

Det er tidskrævende og anstrengende.

Hvordan kan denne proces optimeres?

 

Rådgivning og kravspecifikation

Denne form for rådgivning er relevant, når I skal til at investere i nye arbejdsredskaber/hjælpemidler.

Vi tager ud til jer og kortlægger, hvilken type produkter I har behov for og udfærdiger detaljerede kravspecifikationer, som kan hjælpe jer til at vælge mellem de forskellige relevante produkter på markedet.

Vores rådgivning på området er ganske uvildig, og kravspecifikationerne tager alene udgangspunkt i en opfyldelse af jeres behov.


Eksempler

Jeres plejesenge er gamle og slidte, og medarbejderne klager over, at de er tunge at arbejde med.

Nu er I blevet bevilliget penge til indkøb af nye senge, men udvalget er stort, og I er i tvivl om hvilke senge, der bedst vil opfylde jeres behov.

Hvilke krav skal I stille til sengene, og hvilke produkter kan opfylde disse krav?

Flere og flere af jeres borgere er permanent sengeliggende, og plejearbejdet er derfor blevet tungere.

I står overfor en massiv investering i lifte, men er i tvivl om hvilken type lift-systemer, I skal vælge.

Vil det være tilstrækkeligt med enkeltskinne systemer suppleret med mobile personløftere?

 

Rådgivning om arbejdsstedets indretning

Denne form for rådgivning handler om at optimere rammerne for det plejearbejde, der udføres.

Med udgangspunkt i de fysiske rammer kigger vi på, hvilke muligheder der er for at optimere indretningen på arbejdsstedet, så arbejdet bliver lettere at udføre og mere komfortabelt for borgere og personale.

Vi rådgiver både i forbindelse med kortsigtede problematikker, som skal løses nu og her, og langsigtede initiativer som kan gennemføres på sigt, fx ved ombygning eller nybyg.


Eksempler

To plejere er i løbet af de sidste 14 dage blevet sygemeldte efter at have forflyttet en svært overvægtig borger manuelt fra seng til stol.

Hidtil har borgeren været selvhjulpen, men der er pludselig sket en forværring.

På grund af værelsets indretning er der ikke plads til en mobil personløfter.

Hvordan kan arbejdsstedet indrettes bedre, så I undgår flere sygemeldinger?

I står overfor en ombygning og vil gerne indrette badeværelserne mere praktisk.

Desuden åbner ombygningen mulighed for at slå nogle af de små værelser sammen til et større rum, men I er i tvivl om, hvordan pladsen bedst udnyttes.

Hvilke muligheder er der?

 

Rådgivning om organiseringen

Denne form for rådgivning omhandler organiseringen af forskellige faktorer i relation til forflytnings- og løfteprocesser.

Der er ofte mulighed for forbedringer på mange områder, som man ikke umiddelbart forbinder med problemerne, men som i sidste ende er afgørende for effektiviteten og arbejdsmiljøet.

 

Vi hjælper med at afklare, om organiseringen af de forskellige faktorer kan optimeres, så det bliver lettere at håndtere forflytnings- og løfteprocesser.


Eksempler

Hjælpemidler/arbejdsredskaber
Er de placeret tæt på borgerne/patienterne, eller skal man gå langt efter hjælpemidlerne/arbejdsredskaberne?

Er der en produktoversigt, hvor man kan finde oplysninger om anvendelsesmuligheder?

Hvem er ansvarlig for vedligehold?

Har medarbejderne indflydelse på indkøb af produkter?

Intern kommunikationsstruktur
Er der klare retningslinjer for, hvordan tiltag og beslutninger kommunikeres ud til alle?

Er der klare retningslinjer for hvem man skal gå til med forskellige problemer?

Er det normalt at dokumentere problemer skriftligt, eller foregår det mundtligt?

Holdninger
Er der en fælles holdning til forflytning og løft?

Findes der en politik for løft og forflytning i organisationen?

Er det i orden at sige nej til borgernes/patienternes ønsker, hvis der er en risiko forbundet med ønsket?

 

Konkret problemløsning

Denne form for rådgivning indebærer direkte hjælp til at løse konkrete problemer med forflytnings- og løftesituationer.

 

Vi tager med ud til borgeren og kortlægger, hvordan problemerne bedst kan afhjælpes.


Eksempler

Fru Hilden, der er svært overvægtig, er sengeliggende pga. sygdom.

Hun har tendens til at glide ned i fodenden af sengen.

Det er vanskeligt at trække hende på plads igen, da der ikke er en loftlift i rummet.

Hvad gør I?

Hr. Andersen skal genoptræne sin gangfunktion efter en bilulykke, men han bliver hurtigt svimmel og falder somme tider på gangen, og det er tungt at løfte ham op fra gulvet.

Hvad gør I?

Fru Jensen skal have hjælp til at komme fra stol til seng om aftenen, men da sengen ikke kan indstilles i højden, er det tungt arbejde for medarbejderen.
Hvad gør I? 

 

Kontakt Guldmann Consulting

Har du brug for rådgivning eller uddannelse?

Eller har du blot lyst til at få mere at vide?

 
Ring til os på +45 87 41 31 66
 
 

 

Chef for Guldmann Consulting

 

Anders Haugaard 

Mobil:  +45 4173 3342

Mail: anh@guldmann.com

 

Kommende seminarer
   
Kontakt

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N

+45 8741 3100
info@guldmann.com
 

 Besøg vores YouTube kanal
 Følg os på LinkedIn

 

Tilmelding til nyhedsbrev

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Mere om cookies: KLIK

OK