Serviceydelser
     Print side
 

Forflytningvejlederuddannelse, forflytningsteknik og ergonomi - Uddannelse og kurser

Guldmann Consultings uddannelseskoncepter inden for ergonomi og forflytning udmærker sig ved at fokusere lige så meget på de bagvedliggende aspekter, som praktiske teknikker til løft og forflytning. Holdningsbearbejdning er derfor dybt forankret i vores undervisning, og kursisterne arbejder aktivt med de teorier og modeller, der indgår i undervisningen.

Undervisningen foregår som en kombination af teori og praksis, og udgangspunktet er kursisternes virkelighed og de produkter, de arbejder med i dagligdagen. Dermed er uddannelseskoncepterne ikke kun forbeholdt kunder, der anvender Guldmanns produkter.

Guldmann Consultings uddannelseskoncepter og -forløb foregår som lukkede kurser, der tilpasses specifikt til den enkelte organisations behov.

Herunder finder du yderligere oplysninger om vores uddannelseskoncepter og -forløb.

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 87 41 31 66.

 

 

Uddannelse som Forflytningsvejleder

Forflytningsvejlederuddannelsen henvender sig til fagpersoner indenfor social og sundhedsområdet, terapeuter og pædagoger der arbejder med forflytning og håndtering af borgere / patienter.

Uddannelsen sigter på inden for en kort periode at uddanne deltagerne som forflytningsvejledere.

 

Deltagerne vil efter forflytningsvejlederuddannelsen have en grundlæggende viden om bevægeapparatet, det naturlige bevægemønster, hvordan man foretager en risikovurdering og hvordan man formidler sin viden videre til kollegaerne. Deltagerne vil blive præsenteret for konkrete værktøjer (bl.a. i form af analysemetoder og algoritmer), der kan bruges hjemme i egen organisation.


Forflytningsvejleder Uddannelsen varer fem dage fordelt på to moduler.

 

 

Forflytningskursus

CLM Kørekortet

Uddannelse af medarbejdere der arbejder med løft og forflytning. Denne uddannelse henvender sig til plejeorganisationer, der ønsker at skabe et mere sikkert og ergonomisk arbejdsmiljø, reducere antallet af arbejdsskader og øge effektiviteten.

CLM Kørekortet tager udgangspunkt i den enkelte organisations behov og tilpasses de problemstillinger medarbejderne arbejder med til daglig. 

Uddannelsen er inddelt i to moduler:

 

CLM Basis

Tager én dag og henvender sig til alle, der arbejde med løft og forflytning.

Der fokuseres på kompetenceudvikling og implementering af nye holdninger i relation til løfte- og forflytningsteknik, således at der skabes et bedre arbejdsmiljø, og fagligheden og plejeniveauet hæves.

 

CLM Udvidet

Tager to dage og fungerer som en overbygning på Basis Kørekortet.

De mest kompetente fra Basis Kørekortet rystes her sammen til et team af ressourcepersoner, som kan sikre en fortsat positiv udvikling i organisationen.

Analyseværktøjer indarbejdes, og holdningsbearbejdningen videreføres.

CLM Basis og Udvidet fungerer som pakkeløsning, hvor begge kurser købes samtidig.

 

 

Efteruddannelse af forflytningsvejledere

CLM Medical Advanced

Denne uddannelse henvender sig til hospitaler og andre organisationer, der ønsker at efteruddanne deres forflytningsvejledere.

 

Gennem teori og praksis repeteres de grundlæggende principper indenfor forflytninger og mobilisering, og der arbejdes bl.a. med hjælpemiddelmetodik, holdninger, kropsbevidsthed, proaktiv handling og forandringsprocesser.

 

Derudover arbejdes der konkret med løsning af vanskelige forflytningssituationer og vejledningsøvelser.

CLM Medical Advanced varer tre-fem dage, og uddannelsen specialtilpasses til den enkelte organisations behov, således at indholdet er relevant og fungerer som en opgradering af forflytningsvejledernes kompetencer, uanset hvilken forflytningsvejlederuddannelse de tidligere har fulgt.

 

 

Uddannelsesforløb i forflytning

"Når én er nok"

Uddannelsesforløbet henvender sig til plejeorganisationer, der ønsker at øge effektiviteten og udnytte ressourcerne optimalt.

Ved implementering af "Når én er nok – At gå fra automatik til vurdering" bliver det muligt at frigive tid hos medarbejderne, forbedre arbejdsgange og arbejdsmiljø samt forbedre serviceniveauet overfor borger / patient.

 

Bag uddannelsen ligger et veldokumenteret og professionelt udviklingsarbejde, hvor de væsentligste teorier og pointer er omsat til letforståeligt og professionelt undervisningsmateriale.

 

I udviklingsprojektet blev det påvist, at det er muligt at gå fra 2 til 1 medarbejder i ca. 75 % af alle forflytninger. Projektet viste, at hjælpemidler kombineret med en intensiv uddannelsesindsats og ved en hensigtsmæssig organisering af arbejdet kan 3 ud af 4 forflytninger foretages af 1 medarbejder.

 

Elementer i uddannelsen:

  • Holdninger og etik
  • Håndtering af modstand og forståelse for forandringsprocesser
  • Implementering af nye arbejdsmetoder
  • Vurderings- og analyseprocesser med fokus på at være en medarbejder
  • Optimering af løfte- og forflytningsprocesser
  • Praktisk arbejde med fokus på hvordan en person fagligt og kompetent kan udføre løfte- og forflytningsprocesser
  • Bedside undervisning

Læs mere: KLIK HER

 

 

 

Hvad er CLM?

CLM står for CareLift Management

Oprindeligt beskæftigede Guldmann Consulting sig primært med sundhedssektoren og undervisning i relation til ergonomi, løft og forflytning.

 

Det første professionelle uddannelseskoncept vi udviklede, CLM Kørekortet, henvendte sig til plejeorganisationer og medarbejdere, der arbejdede med løft og forflytning.

Derfor var den engelske betegnelse CareLift Management oplagt som betegnelse for uddannelseskonceptet.

CLM Kørekortet viste sig at være en stor succes; ikke alene pga. uddannelsens indhold, men lige så meget pga. det veldokumenterede og professionelle udviklingsarbejde, der lå bag uddannelsen.

Idag henvender Guldmann Consulting sig til et bredere publikum end sundhedssektoren, men CLM tankegangen har vi videreført i vores uddannelseskoncepter. 

CLM står idag for gennemarbejdede 

og veldokumenterede uddannelseskoncepter, hvor de væsentligste teorier og pointer fra undervisningen er omsat til letforståelige og professionelle undervisningsmaterialer til kursisterne.

 

CareLift Management uddannelse

 

 

Kontakt os: KLIK HER

Kommende seminarer
   
Kontakt

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N

+45 8741 3100
info@guldmann.com
 

 Besøg vores YouTube kanal
 Følg os på LinkedIn

 

Tilmelding til nyhedsbrev

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Mere om cookies: KLIK

OK