Serviceydelser
     Print side

Guldmann Total - Rødovre projektet

En samarbejdsform - mellem leverandør og kommune - skal få de mange muligheder, som ligger i at vælge de rigtige metoder og redskaber til løft og forflytning, frem i lyset.

 

Målet er at skabe et bedre arbejdsmiljø. Midlet er formidling. Og metoden er et samarbejde mellem Guldmann A/S og flere kommuner i Danmark, bl.a. Rødovre. Projektet i Rødovre er søsat for to år siden, og idag er flere danske kommuner kommet til. De første erfaringer er ifølge ledende ergoterapeut Ingeborg Tang fra Rødovre Kommune positive.

 

Guldmann Total, som projektet kaldes, kombinerer fordelene ved en indkøbs- og serviceaftale med en række workshops, hvor Guldmanns specialister underviser i udvalgte emner.

 

Man skal undre sig

"Et af de mål jeg har sat mig, og som vort samarbejde med Guldmann måske kan være med til at fremme, er at den enkelte hjemmehjælper og terapeut undres lidt mere i hverdagen. Jeg kunne godt ønske mig, at hjemmehjælperen undrede sig over, hvorfor den lift, nu står der. Eller hvorfor vi altid benytter den eller hin løfteteknik", siger Ingeborg Tang.

 

I første omgang er der aftalt én workshop i kvartalet, hvor kommunens resourcepersoner mødes med Guldmanns specialister. En workshop, hvor man dels gennemgår en mere teoretisk del af det aktuelle emne, og dels får en praktisk gennemgang og instruktion i brugen af de relevante hjælpemidler. Begge parter er imidlertid enige om, at samarbejdets endelige form kan og skal tilpasses undervejs i forløbet.

 

"Eksempelvis vil vi gerne have inddraget vores sygeplejersker ude i området i en kommende workshop, så alle personer, der er involveret i udvælgelsen af hjælpemidler, kommer med" forklarer Ingeborg Tang.

 

Bedre arbejdsmiljø

"Vi er ikke gået ind i projektet for at spare penge. Men vi har en tro på, at vi kan få et bedre arbejdsmiljø. Vi er i en situation, hvor vi ikke har mulighed for at følge op på og systematisk undersøge, om de valg af hjælpemidler, vi har foretaget, nu også er de rigtige. Om for eksempel mulighederne i plejesengen bliver udnyttet rigtigt, eller om personløfteren anvendes korrekt af den enkelte hjemmehjælper. Meget tyder på at det imidlertid rent faktisk ikke er tilfældet" fortæller Ingeborg Tang.

 

"Når eksempelvis vores ressourcepersoner nu kommer ind til en workshop, går det op for dem, at de ikke kender - og slet ikke udnytter - plejesengens mange funktioner, selv om de har arbejdet med den samme seng i mange år. Så min fornemmelse er klart, at vi ikke udnytter hjælpemidlerne godt nok. Vores problem er, at vi som ergoterapeuter hverken har tiden eller mulighederne for at introducere hjælpemidlerne godt nok".

 

"Men netop derfor har et forløb, som det vi nu gennemfører i samarbejde med Guldmann sin berettigelse. Jeg ser sådan på det: Kan leverandøren levere nogle af de faglige og saglige input, som vi alligevel gerne vil formidle videre i vores system, så er det helt fint for mig", siger hun.

 

Klar-analysen

Udgangspunktet for Guldmann Total er Klar-analysen som firmaet introducerede i efteråret 1999.

 

"Vi vil gerne skubbe lidt til de holdninger, der ligger bag, når man vælger løfte- eller forflytningsmetode. Og ved at benytte Klar-analysen, får man et mere nuanceret syn på løftesituationen. På såvel kort som lang sigt vil det så betyde, at man vælger den bedste løsning", siger ergoterapeut Marinus Kristensen, som har været med til at udvikle modellen hos Guldmann.

 

Selve Klar-analysen er tænkt som en guide til at vælge den rigtige løfte- eller forflytningsmetode. Ved at fokusere på fire nøglebegreber - Kunden, Leverandøren, Arbejdsomgivelserne og Resultatet - med egne succeskriterier, kan man analysere sig frem til, hvilken løsning der er bedst: Manuel forflytning, forflytning ved hjælp af personløfter eller måske forflytning ved hjælp af lofthejs.

 

"Som med alle modeller bliver virkeligheden en del forenklet. Og jeg synes måske KLAR-modellen er lidt for firkantet. På den anden side kan den være et nyttigt værktøj til at komme væk fra vanetænkningen og i stedet betragte hver enkelt situation ud fra nogle objektive observationer", mener Ingeborg Tang.

 

Bedre formidling

I Rødovre Kommune, har man planer om at supplere Guldmann Total med en serie formidlingskurser, som er rettet mod de ressourcepersoner, der i sidste ende skal bringe budskabet videre til den enkelte hjemmehjælper.

 

"Vores største udfordring består i at få formidlelt disse tanker helt ud til den hjemmehjælper, som i daglidagen står med løfteopgaverne. For det første kan det rent praktisk ikke lade sig gøre at samle alle hjemmehjælpere på én gang. For det andet bliver vi også nødt til at tage hensyn til, at der blandt vore mere end 300 hjemmehjælpere er stor spredning i alder, uddannelse og baggrund" understreger Ingeborg Tang.

 

"Vi har derfor etableret et net af ressourcepersoner blandt hjemmehjælperne. Det er også dem, vi har involveret i dette projekt, og som vi i øvrigt forsøger at klæde på til at formidle vore erfaringer videre " siger hun.

 

Rødovre Kommune har gennem en årrække gennemført flere initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet i hjemmeplejen, og ifølge Ingeborg Tang er det en del af forklaringen på, at løft- og forflytningsskader allerede er lavt i kommunen.

 

"Derfor har vi heller ikke sat tal på, når vi taler om mål med projektet. Men vi vil gerne opnå en bedre udnyttelse af vore ressourcer i hele organisationen. Helt konkret: At vi bliver bedre til at udnytte hinandens viden og kompetence" siger Ingeborg Tang.

 

Fakta om ressourcepersoner i Rødovre kommune

Rødovre kommune har 16 hjemmehjælpsgrupper. Herfra er der udvalgt én person – ressourcepersonen – som i særlig grad har fokus rettet mod løfte- og forflytningsproblematikker.

Ressourcepersonerne får løbende suppleret deres viden om teknikker mv. og skal efterfølgende formidle denne viden ud i grupperne. Herudover skal ressourcepersonerne give tilbagemeldinger til kommunens ergoterapeuter og Durewallundervisere om plejepersonalets behov i forbindelse med konkrete problemstillinger hos borgere.

   
Kontakt

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N

+45 8741 3100
info@guldmann.com
 

 Besøg vores YouTube kanal
 Følg os på LinkedIn

 

Tilmelding til nyhedsbrev

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Mere om cookies: KLIK

OK