Serviceydelser
     Print side

Fakta om Leasing

 

Hvad er leasing?

Leasing betyder leje og er en anerkendt finansieringsform. Der findes 2 former for leasing:

 

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing forstås en leasingaftale hvor alle væsentlige risici og fordele, som er forbundet med ejendomsretten, er overført fra leasingselskabet til leasingtager. (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi).

 

Operationel leasing

En operationel leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig kortere en aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Disse forhold medfører selvfølgelig en højere leasingafgift til leaser.

 

Kommunal leasing

Reglerne for kommunal leasing er fastsat i Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse samt vejledningen til denne.

 

Generelt tillader lånebekendtgørelsen/vejledningen mulighed for leasingfinansiering af driftsmidler, mens leasingfinansiering af anlæg opfattes som lån og dermed fragår kommunens låneramme.

 

Leasing af driftsmidler

Den mest anvendte leasingfinansiering sker indenfor områderne for IT-udstyr, teknisk materiel, biler, skolemøbler, kontormaskiner og inventar. Leasingfinansiering af driftsmidler påvirker ikke den kommunale låneramme.

 

Leasing af anlæg

Leasingfinansiering af anlæg opfattes som lån og skal dermed fragå kommunens låneramme. Såfremt der ikke er ledig kapacitet på kommunens låneramme, skal kommunen deponere et beløb, svarende til værdien af det lejede/leasede anlægsaktiv.

 

Leasing hos Kommune Leasing

Kommune Leasing tilbyder kun finansiel leasing.

 

Kommunen leaser/lejer et aktiv af leasingselskabet i stedet for selv at købe og herved bruge af kassebeholdningen. Kommunen vælger selv aktivet og forhandler samtlige priser og leveranceforhold m.v. med den ønskede leverandør, nøjagtig som hvis kommunen selv ville købe aktivet.

 

Kommune Leasing køber – normalt efter kommunens anvisning - herefter aktivet, som herefter stilles til rådighed for kommunen i en forud fastsat periode.

 

I leasingperioden får kommunen fuld brugsret over det leasede aktiv og betaler for dette med en nærmere fastsat fast eller variabel leasingafgift. Udover leasingafgiften afholder kommunen alle vedligeholdelsesomkostninger.

 

Leasingafgifterne, som kan afpasses kommunens budget, fastlægges ved aftalens indgåelse. Leasingafgiften beregnes normalt således, at leasingselskabet i løbet af leasingperioden får dækket aktivets anskaffelsessum samt en passende omkostningsdækning. Leasingperioden udgør normalt aktivets levetid, alternativt har kommunen en anvisningspligt på en forud aftalt restværdi.

 

Alle aftalevilkår fastlægges indgås typisk på Kommune Leasings standardvilkår, men der kan selvfølgelig tages hensyn til kommunens specielle ønsker.

 

(kilde: Kommune Leasing - www.kommuneleasing.dk)

   
Kontakt

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N

+45 8741 3100
info@guldmann.com
 

 Besøg vores YouTube kanal
 Følg os på LinkedIn

 

Tilmelding til nyhedsbrev

 

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold. Mere om cookies: KLIK

OK